நன்னிலம் தொகுதி – ஐயா கோ.நம்மாழ்வார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

87
நன்னிலம் சட்ட மன்ற தொகுதி, வலங்கை ஒன்றியம், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஐயா கோ.நம்மாழ்வார் அவர்களுக்கு 30.12.2020 அன்று புகழ் வணக்க செலுத்தப்பட்டது.