தென் சென்னை – மேற்கு மாவட்டத்திற்கான முதல் கலந்தாய்வு

22

தென் சென்னை மேற்கு மாவட்டத்திற்கான முதல் கலந்தாய்வு 3.1.2021 அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் கதிர் ராஜேந்திரன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது!