தென்காசி தொகுதி -வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் – பேராசிரியர் தொ. பரமசிவன் – மலர்வணக்க நிகழ்வு  –

55

வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் அவர்களுக்கும்  பேராசிரியர் தொ. பரமசிவன் அவர்களுக்கும் நாம் தமிழர் கட்சி தென்காசி தொகுதி சார்பாக பாவூர்சத்திரத்தில் மலர்வணக்க நிகழ்வு  நடைபெற்றது…