துறைமுகம் தொகுதி- உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

14

17/01/2021, ஞாயிற்றுக்கிழமை துறைமுகம் தொகுதி 56வது வட்டத்தில்  புதிதாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடத்தப்பட்டது.இதில் தொகுதி உறவுகள் மற்றும் மற்ற உறவுகள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.