திருவண்ணாமலை தொகுதி – தைப்பூச திருவிழா கொண்டாட்டம்

38

திருவண்ணாமலை தொகுதியில் வீரத்தமிழர் முன்னணி சார்பாக 28.01.2021 அன்று
முருகப்பெருமான் தைப்பூச திருவிழா நிகழ்வு வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.