திருப்பத்தூர் தொகுதி = கலந்தாய்வு கூட்டம்

46

திருப்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி- தலைமை அலுவலகம் ” முத்துக்குமார் ஈகைக்குடிலில் மற்றும்

கந்திலி கிழக்கு மேற்கு  ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம் 27.12.2020 அன்று  நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திதிருப்பத்தூர் தொகுதி – கொள்கை விளக்க துண்டறிக்கை பரப்புரை
அடுத்த செய்திதிருப்பத்தூர்  தொகுதி – மகளிர் பாசறை கட்டமைப்பு