திருத்தணி தொகுதி – புலிக்கொடி ஏற்ற நிகழ்வு

27

திருத்தணி சட்டமன்றத் தொகுதி, திருத்தணி ஒன்றியம், புச்சிரெட்டி பள்ளி கிராமத்தில் தமிழர் திருநாள் முன்னிட்டு புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது