திருத்தணி தொகுதி – தமிழர் திருநாள் புலிக்கொடி ஏற்ற நிகழ்வு

63

திருத்தணி சட்டமன்றத் தொகுதி, பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியம், நொச்சிலி கிராமத்தில் தமிழர் திருநாள் முன்னிட்டு புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது

 

முந்தைய செய்திதிருத்தணி தொகுதி – புலிக்கொடி ஏற்ற நிகழ்வு
அடுத்த செய்திசெஞ்சி – புலிக்கொடியேற்றம், நாள்காட்டி வழங்குதல்