திருத்தணி தொகுதி – தமிழர் திருநாள் புலிக்கொடி ஏற்ற நிகழ்வு

58

திருத்தணி சட்டமன்றத் தொகுதி, பள்ளிப்பட்டு ஒன்றியம், நொச்சிலி கிராமத்தில் தமிழர் திருநாள் முன்னிட்டு புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது