திருத்தணி தொகுதி – ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் பரிந்துரை

50

திருத்தணி சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்ள 10 ஒன்றிய பகுதிகளுக்கான பொறுப்பாளர்களை, மாவட்ட மற்றும் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் பரிந்துரை செய்யது, அதற்கான தீர்மானகள் நிறைவேற்றப்பட்டன.