தாராபுரம் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

68

தாராபுரம் தொகுதி தாராபுரம் ஒன்றியத்தில் உள்ள சின்னக்காம்பாளையம் பேரூராட்சியில் 16-01-2021 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.