செங்கம் தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா

38

செங்கம் தொகுதி செங்கம் வடக்கு ஒன்றியம் வளையாம்பட்டு கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வடக்கு ஒன்றிய துணைத்தலைவர் முன்னிலையில் கொடி ஏற்றப்பட்டது