சிவகாசி தொகுதி – உறுப்பினர் வரவேற்பு நிகழ்வு

54

சிவகாசி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி உறுப்பினர் வரவேற்பு நிகழ்வு ஜன. 20, 2021 ஆணையூர் பகுதியில் புதிதாக இணைந்த உறுப்பினர்களுக்கு கட்சி சீருடை மற்றும் நாட்காட்டிகள் வழங்கப்பட்டு நடத்தப்பட்டது. +91 79040 13811