குளச்சல் தொகுதி – வாக்கு சேகரிப்பு

27

ஆத்திவிளை ஊராட்சி சார்பாக குளச்சல் தொகுதி வேட்பாளருடன் வீடு வீடாக சென்று வாக்கு சேகரிக்கும் பணி நடைபெற்றது