குளச்சல் தொகுதி – முத்துகுமார் வீரவணக்க நிகழ்வு

11

வீரத்தமிழ்மகன் முத்துகுமார் வீர வணக்க நிகழ்வு குளச்சல் தொகுதி அலுவலகத்தில் வைத்து நடைபெற்றது.