கீ. வ. குப்பம் – வனக் காவலன் வீரப்பனார் பிறந்தநாள் நிகழ்வு

54

கீ. வ. குப்பம் நடுவண் ஒன்றியம் சார்பில் வனக் காவலன் வீரப்பனார் பிறந்தநாள் முன்னிட்டு நடுவண் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட 11 ஊராட்சிகளில் சுவரொட்டி ஒட்டபட்டது, மேலும் நமது தலைமை அலுவலகத்தில் வீர வணக்க நிகழ்வும் நடத்தப் பட்டது.