கிணத்துக்கடவு தொகுதி -வேளாண் சட்டத்திற்கு எதிராக துண்டறிக்கை வழங்குதல்

70

மத்திய அரசின் வேளாண் சட்டத்தில் உள்ள தீமைகளை துண்டறிக்கைகள் மூலம் வழங்கும்  களப்பணியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் கோவை கிணத்துக்கடவு தொகுதி பொறுப்பாளர்கள்.