கம்பம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

117

கம்பம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் 03.01.2020 அன்று நடைபெற்றது.