இளையான்குடி – ஈழத்தமிழ் உறவுகளுக்கு உதவி

17

தொப்புள் கொடி உறவுகள் ஈழ தமிழர்கள் முகாமில் வெள்ளம் தூழ்ந்து மக்கள் தவிப்பு திருமண மண்டபத்தில் தங்க வைப்பு காளையார்கோவில் ஒன்றியத்தின் சார்பில் உணவுப் பொருள்கள் வழங்கப்பட்டது.