ஆரணி சட்டமன்ற தொகுதி – கொடியேற்றம் நிகழ்வு

44

ஆரணி சட்டமன்ற தொகுதி, ஆரணி நகரம் 19 வார்டுக்கு உட்பட்ட பகுதியில் 09.01.2021 அன்று  கொடியேற்றம் நிகழ்வு நடைபெற்றது