அறந்தாங்கி சட்டமன்றத் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

92

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம்
அறந்தாங்கி சட்டமன்றத் தொகுதியில்
ஆவுடையார்கோவில் மேற்கு ஒன்றியம்
ஒக்கூரில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.