புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் நினைவு சுவரொட்டி

40

புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களின் 64ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் ஒரு தாள் சுவரொட்டி,  பெரம்பூர் தொகுதி முழுக்க ஒட்டப்பட்டது.