திக்கணங்கோடு சட்டமன்ற தேர்தல் பரப்புரை

14

சட்டமன்ற தேர்தல் பரப்புரை
5-12-2020 அன்று திக்கணங்கோடு ஊராட்சி பகுதியில் நடைபெற்றது. கலந்துகொண்டு களப்பணியாற்றிய உறவுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !