வேப்பனப்பள்ளி – புலிக்கொடி ஏற்றுவிழா

56

வேப்பனப்பள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதி வேப்பனப்பள்ளி காந்திசிலை அருகே வேப்பனப்பள்ளி வடக்கு ஒன்றியம் சார்பாக புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.