விராலிமலை – மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

43

விராலிமலை சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டது.இந்நிகழ்வில் அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்களும் கலந்து கொண்டு புகழ் வணக்கம் செலுத்தினார்.