வந்தவாசி – அண்ணல் அம்பேத்கர் வீரவணக்க நிகழ்வு

39

வந்தவாசி தொகுதி சார்பாக சட்ட மாமேதை அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு வந்தவாசி முன்னாள் தொகுதி செயலாளர் ஆனந்தன் தலைமையில் புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.