மேட்டூர் – தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

24

மேட்டூர் தொகுதி தலைமை கட்சி அலுவலகத்தில் மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது மற்றும் சட்ட மேதை அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.