மதுரை வடக்கு தொகுதி – தமிழ் நாடு நாள் பெருவிழா

15

மதுரை வடக்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக தமிழ் நாடு நாள் தினத்தை முன்னிட்டு கொடியேற்றி கொண்டாடப்பட்டது.