மதுராந்தகம் தொகுதி – கொடியேற்ற்றும் விழா

21

06.12.2020 அன்று மதுராந்தகம் தொகுதிக்குட்பட்ட ஒழுப்பாக்கம் கிராமத்தில் கொடியேற்ற்றும் விழா நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் மாவட்ட, தொகுதி, ஒன்றிய, நகர உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.