பொன்னேரி தொகுதி -நிவாரண பொருட்கள் வழங்குதல்

22

பொன்னேரி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக
நாலூர் ஊராட்சி பகுதியில்
நிவர் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.