பெரியகுளம் தொகுதி-கலந்தாய்வு கூட்டம்

30

பெரியகுளம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக -கலந்தாய்வு கூட்டம் (08.11.2020) அன்று நடைபெற்றது.