பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தொகுதி – நெல் ஜெயராமன் -அண்ணல் அம்பேத்கர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

75

06.12.202 அன்று பென்னாகரம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பில் பாரம்பரிய நெல் காப்பாளர் ஐயா நெல் ஜெயராமன் மற்றும் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.