பழனி தொகுதி – கொடியேற்றுவிழா

18

பழனி நகர மேற்கு பகுதியில் பழனி கிழக்கு நகர பொறுப்பாளர்களால் முன்னெடுக்கப்பட்ட கொடியேற்ற நிகழ்வு பழனி பட்டத்து விநாயகர் கோவில் அருகில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.