பல்லடம் சட்டமன்ற தொகுதி – மாவீரர் நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு

27

பல்லடம் சட்டமன்ற தொகுதி  நாம் தமிழர் கட்சி 53வது சிறகத்திற்குட்பட்ட ஐஜி குடியிருப்பில் மாவீரர் நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது