பத்மநாபபுரம் – குளம் தூர்வாரும் பணி

36

வேர்க்கிளம்பி பேரூராட்சி முதலார் சந்திப்பு பகுதியிலுள்ள
நெடுமானூர் குளம் தூர்வாரும் பணியில் கலந்துகொண்டு கடும் உழைப்பை நல்கிய உறவுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !