நாங்குநேரி தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

33

26/11/2020 அன்று,பரப்பாடி தொகுதி அலுவலகத்தில், தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் சிவகுமார் அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.