நன்னிலம் சட்ட மன்ற தொகுதி – அண்ணல் அம்பேத்கர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

43

நன்னிலம் சட்ட மன்ற தொகுதி, வலங்கை ஒன்றியம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வலங்கை கடைத் தெருவில் புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது