தேனி கிழக்கு மாவட்டம் – குருதிக் கொடை முகாம்

21

நமது தேசிய தலைவர் *மேதகு வே பிரபாகரன்* அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு *தேனி கிழக்கு மாவட்டம்* சார்பில் *குருதிக்கொடை முகாம்* (28.11.2020)  அ.புதூர் விலக்கில் நடைபெற்றது.43 உறவுகள் குருதி வழங்கினார்கள்