தேனி கிழக்கு மாவட்டம் – குருதிக்கொடை முகாம்

52
தேசிய தலைவர் *மேதகு வே பிரபாகரன்* அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தேனி கிழக்கு மாவட்டம்* சார்பில்
*குருதிக்கொடை முகாம்* (28.11.2020) தேனி அ.புதூர் விலக்கில்  நடைபெற்றது இதில் 43 உறவுகள் குருதி வழங்கினார்கள்.