திற்பரப்பு பேரூராட்சி – கொள்கை விளக்க தூண்டறிக்கை வழங்கும் பணி

32

திற்பரப்பு பேரூராட்சி பகுதியில் வீடு வீடாக கட்சி கொள்கை விளக்க துண்டு பிரசுரம் வழங்கும் பணியில் கலந்துகொண்டு களப்பணியாற்றிய உறவுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !