திருப்போரூர் தொகுதி – வீரப் பெரும்பாட்டி வேலுநாச்சியார் வீரவணக்க நிகழ்வு

12

25.12.2020அன்று வெள்ளிக்கிழமை நமது வீரப்பெரும்பாட்டி வேலுநாச்சியார் அவர்களின் 224 ஆம் ஆண்டு நினைவுநாளையொட்டி வீரவணக்க நிகழ்வு முன்னெடுக்கப்பட்டது.