திருப்போரூர் – ஒன்றிய பொறுப்பாளர் கலந்தாய்வு

53

27.12.2020 திருப்போரூர் நடுவன் ஒன்றிய மேம்பாடு குறித்து அப்பகுதி ஒன்றிய பொறுப்பாளர்களுடன் தொகுதி பொறுப்பாளர் கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது,
இக்கலந்தாய்வு ஒருங்கினைப்பு திரு.சந்திரசேகர் ஒ.செ.

முந்தைய செய்திதிருப்போரூர் தொகுதி – பாரம்பரிய விதைப்பண்ணை அமைத்தல்
அடுத்த செய்திசோழிங்கநல்லூர் தொகுதி – மாற்று கட்சி உறவுகள் இணையும் விழா