திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி – மலர் வணக்க நிகழ்வு

6

திருப்பூர் மாவட்டம் திருப்பூர் வடக்கு தொகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக 25.12.2020 அன்று வீரப் பெரும் பாட்டி வேலுநாச்சியார் அவர்களின் மலர் வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது.