திருச்சி கிழக்கு தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

55

நாம் தமிழர் கட்சியின் திருச்சி கிழக்கு சட்ட மன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட
திருச்சி 32வதுவட்டம் எடத்தெரு தர்மநாதபரம்,மல்லிகைபுரம் பகுதிகளில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.