திருச்சி கிழக்கு சட்ட மன்ற தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

26

திருச்சி கிழக்கு சட்ட மன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட 49வது வட்டம் சங்கிலியாண்டபுரம் கரிமேடு பகுதியில் 17.11.2020
செவ்வாய்கிழமை காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.