திருச்சி கிழக்கு சட்ட மன்ற தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

57

திருச்சி கிழக்கு சட்ட மன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட திருச்சி 61வதுவட்டம் விமான நிலையம்பகுதி பீலிகான் கோயில் தெரு பகுதியில் 15.11.2020
ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9.00 மணி முதல் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது