தளி சட்டமன்றத் தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா

216

தளி சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கொடியேற்று விழா 29/11/2020- கிருட்டிணகிரி_மேற்கு_மாவட்டம்
அஞ்செட்டி வட்டத்தில் மூன்று இடங்களில் கொடியேற்றம் ந

டைபெற்றது