தக்கலை – புதிய வேளாண் மசோதாவை ரத்து செய்ய கோரி தக்கலையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம்

53

புதிய வேளாண் சட்டங்களை நீக்கக் செய்ய கோரி தக்கலையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற உறவுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள்.