டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் – நினைவேந்தல் நிகழ்வு

75

திருச்சுழி தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் மற்றும் டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் நினைவேந்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது