சோழவந்தான் தொகுதி – உறவாய் இனையும் விழா

22

மதுரை சோழவந்தான் தொகுதியில்  உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைப்பெற்றது. இந்த நிகழ்வில், தொகுதியை சார்ந்த அனைத்து பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களும் கலந்து கொண்டனர்.