சேந்தமங்கலம் தொகுதி -மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

31

சேந்தமங்கலம் தொகுதி அன்று 27.11.2020 அன்று சரியாக மாலை 06.10 மணிக்கு கொல்லிமலை ஒன்றிய
நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகம் வல்வில் ஓரி குடிலில் மாவீரர் நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது.

முந்தைய செய்திநத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி – கொடியேற்றும் விழா- மாவீரர் நாள் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திசெய்யூர் தொகுதி – மாவீரர் நாள் நிகழ்வு